Infographic meten in de browser
30 november 2015

New Relic

Een Magento webshop is continue in beweging: je voert campagnes uit, nieuwsbrieven worden verstuurd, op social media praten mensen over je producten, etc. In zo’n dynamische omgeving is het belangrijk dat je continue inzicht heeft hoe jouw webshop presteert en welke problemen zich voordoen, zodat je de juiste conclusies kunt trekken en je optimaal kunt inspelen in de behoefte van jouw klant.

Langzame SQL queries, een slechte infrastructuur en extensies die ondermaats presteren zijn allemaal voorbeelden die ervoor kunnen zorgen dat jouw webshop niet optimaal presteert. Alleen monitoren op omzet en hetgeen je aan de buitenkant waarneemt is onvoldoende om ‘in control’ te zijn en te blijven. Je dient ook ‘onder de motorkap’ van je webshop te kijken. Gelukkig is dit met behulp van de applicatie New relic mogelijk, ook zonder technische achtergrond!

New Relic is een performantie tool die realtime relevante data verzamelt en via grafische dwarsdoorsnedes de resultaten realtime toont. Je kunt bijvoorbeeld zien hoe zwaar jouw webserver belast wordt, welke pagina’s langzaam laden en welke extensies voor problemen zorgen. Met deze applicatie kunnen oorzaken sneller worden vastgesteld, je kunt jouw webshop nog beter finetunen en eindgebruikers zullen minder vaak met problemen geconfronteerd worden, omdat je al in een vroeg stadium de problemen hebt geconstateerd en hebt geadresseerd.

Illustratie monitoring data van website

Een praktijkvoorbeeld 

Ter illustratie van de kracht van New Relic volgt hieronder een praktijkvoorbeeld. Op enig moment ontvingen wij vanuit New Relic notificatie emails over een te hoge load op één van onze Magento webshops. De load raakte boven een bepaald niveau en hierdoor ontstond het risico dat de webshop slechter bereikbaar dreigde te raken. In New Relic herkende we direct een aantal terugkerende patronen. Als bij piekmomenten de cache opnieuw werd opgebouwd dreigde de servers overbelast te raken. De oorzaken waren vrij snel duidelijk. Door het toenemend aantal gebruikers en de uitbreiding van het assortiment was de infrastructuur niet meer toereikend. Daarnaast zorgde een aantal inefficiënties in de code voor een onnodige belasting. Het aanpassen van de infrastructuur kon niet direct uitgevoerd worden, omdat nadere analyses noodzakelijk waren. Om downtime te voorkomen zijn er wel direct passende maatregelen genomen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • De performance van de product detail pagina’s werd aanzienlijk verbeterd door het aantal SQL queries te verminderen. Hierdoor werd de server minder belast.
  • Onderhoudswerkzaamheden op de servers, zoals bijvoorbeeld bij een uitrol van een nieuwe release, werden nauwkeurig gepland. Hierdoor werd de cache uitsluitend tijdens rustige periodes opnieuw opgebouwd.
  • De uitvoertijden van de zwaardere cronjobs, zoals bijvoorbeeld de cronjobs voor de indexatieprocessen, werden aangepast. Hiermee werd voorkomen dat tijdens de piekmomenten de servers onnodig belast werden.

De maatregelen hebben er voor gezorgd dat de webshop stabiel bleef draaien. Na een aantal weken is uiteindelijk de infrastructuur geupgrade en hebben de problemen zich niet meer voorgedaan.

De belangrijkste voordelen van New Relic

  • Actieve monitoring. Hiermee voorkom je problemen voordat ze zich voordoen. De applicatie kan op maat geconfigureerd worden, zodat je bij bepaalde gebeurtenissen (zoals het langzaam laden van een pagina) een melding (per email of sms) krijgt. Hierdoor word je van problemen tijdig op de hoogte gesteld, zodat het voor jou mogelijk is om op tijd eventuele maatregelen te nemen.
  • Je kunt analyses realtime en op basis van historische gegevens uitvoeren. De analysemogelijkheden geeft u de mogelijkheid om de actuele status van jouw infrastructuur in kaart te brengen. Op basis hiervan zie je exact welke verbeteringen nodig zijn en wat de resultaten daarvan zijn.
  • Meer inzicht in jouw applicatie. Je kunt van high level (cpu gebruik) tot low level (functieniveau) zien hoe jouw webshop presteert. Met deze inzichten kan jij jouw bedrijfsstrategie nog verder aanscherpen en monitoren. Problemen zoals verborgen gebreken in extensies zullen je niet meer ontgaan.

New Relic is een “golden technology partner” van Magento. Studio Emma heeft veel ervaring met het gebruik van New Relic. Wil jij maximaal rendement uit jouw webshop of website halen en gebruik maken van New Relic neem dan contact op met Studio Emma. Wij delen graag onze ervaring en geven je graag advies hoe jij het beste van deze tool gebruik kan maken.


Geschreven door:

Erik Mulder

Terug naar het nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte van onze activiteiten