Allinox

PIM/DAM als spil voor verdere digitalisering

Tags:

Pimcore

Eerst data verzamelen en structureren en dan ligt de weg open voor een verdere digitalisering. Een insteek die voor heel wat projecten van toepassing is. Ook voor Allinox was dit niet anders. Allinox is een producent van ‘customized cookware’. Zo ontwikkelen en produceren zij potten en pannen voor private label brands over de hele wereld en voor merken zoals Brabantia, Kitchenfun en Beka.

Gefaseerde aanpak

Ondanks dat hun initiële vraag heel wat functionaliteiten inhield, zijn ze op voorstel van Studio Emma met een gefaseerde aanpak en relatief klein van start gegaan, namelijk met een PIM/DAM integratie. De nood was groot om hun data en assets goed te kunnen managen, want ze hadden nog geen systeem. Alle files werden nog heel ‘old school’ doorgestuurd over de verschillende departementen. Voor het uitzetten van het PIM werd heel intens samengewerkt met de klant. Als partner moest Studio Emma heel goed begrijpen hoe hun producten zijn samengesteld. Als producent is er immers heel wat technische informatie voorhanden die een hoge relevantie heeft voor hun afnemers. Dit bijvoorbeeld in tegenstelling tot retailklanten waarbij de data per product toch beperkter is. In het geval van Allinox gaat dit om de meest technische kenmerken van bijvoorbeeld het materiaal waaruit een pan gemaakt is tot het kleinste schroefje dat gebruikt wordt. Dat resulteert in een heel uitvoerig datamodel over de verschillende bedrijfstakken heen. Je hebt zowel de technische informatie die van de Research & Development afdeling komt, als de sales - en marketing gerelateerde data. 

fluidimg

Workflowtraject in Pimcore

PIM als ‘single source of truth’ wierp zijn vruchten af op het moment dat de mogelijkheid er was om die informatie aan te bieden aan consumerzijde voor onder andere retailers. Dat was overigens één van hun businessgains. Vroeger ging dit immers om een heel intensieve taak en een adhoc gebeuren aan de saleskant. Via Pimcore heeft men nu alle data op één centrale lijst met de meest recente gegevens. Naast het verzamelen van data van de producten die ze in hun gamma hebben, heeft Allinox een heel traject met SE doorlopen om hun workflow in Pimcore te steken voor hun ‘pre-product life cycle’. Hun eigen R&D afdeling doet onderzoek naar mogelijk nieuwe producten. Meestal gebeurt dit op basis van een vraag vanuit het salesdepartement. Het R&D team onderzoekt dan de haalbaarheid van het al dan niet produceren van dit nieuw product en brengt daarbij verschillende factoren in kaart, waaronder de productiekost. Op het moment dat er een vraag naar productie onderzocht wordt, start een traject in Pimcore en wordt een fiche gegenereerd. 

Over de verschillende diensten wordt een kosten/baten analyse opgemaakt. Heel dit proces wordt gefaciliteerd in Pimcore. Als een potentieel nieuw product dus effectief naar productiefase gaat, bevindt alle informatie zich al in hun PIM waardoor er bij het live gaan heel snel geschakeld kan worden. Dit workflowtraject is een van de meest intensieve functionaliteiten omdat een volledig businessproces werd geïntegreerd in Pimcore. Voor het SE development team was het dan ook een grote uitdaging om al die processen te schetsen en vervolgens in kaart te brengen. 

Web-to-print

Een andere ontwikkeling voor Allinox is het web-to-print verhaal waarbij de product data sheets steeds met de meest recente informatie rechtstreeks uit Pimcore rollen. Deze Pdf’s kunnen dan door zowel retailers als klanten geraadpleegd worden. Dankzij de applicatie Easycatalog kan alle info uit Pimcore ook rechtstreeks in een catalogus gegoten worden. Hiervoor werd samengewerkt met Creatief. 

Een DAM-portaal als next step

Ondertussen rees het idee om een DAM-portaal te ontwikkelen voor de klanten waar ze zelf op zoek kunnen gaan naar de info die ze nodig hebben en die vervolgens zelf kunnen downloaden. Dit idee zit nu een in verkennende fase waarbij Studio Emma Allinox bijstaat in het overlopen van de verschillende mogelijkheden en de pro’s en con’s. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 
 

Ook nood aan een nieuw datamodel voor je onderneming? Wij denken graag met je mee op maat van jouw bedrijfsprocessen. Contacteer ons vrijblijvend!

 

Allinox Pimcore interface - webtoprint