Voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

1. Website

De eigenaar van deze website is 
Studio Emma BV, 
Ten Briele 10 bus 8, 
8200 Brugge,
Belgiƫ

Tel: +32(0)51 610020, 
Fax: +32(0)51 610039 

E-mail: info@studioemma.be 

BTW: BE 480535129
HR: 0480535129

Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht de website te verlaten. Studio Emma behoudt zich het recht voor deze voorwaarden periodisch aan te passen waarna de leden op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijzigingen. Wanneer u na deze kennisgeving de website blijft gebruiken verklaart u zich akkoord met de doorgevoerde wijzigingen. Studio Emma kan eventueel andere diensten aanbieden aan de gebruikers van deze site. In dat geval zullen de geldende voorwaarden apart worden medegedeeld.

2. Toegankelijkheid

Studio Emma probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.

3. Verantwoordelijkheid

Studio Emma weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. Studio Emma verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden.

4. Derde partijen

U kan via deze website in contact komen met derde partijen via links die in deze website zijn opgenomen. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat Studio Emma hier geen deel van uitmaakt en dat u Sana niet verantwoordelijk zal stellen mocht deze communicatie tot schade lijden.
De website kan links bevatten naar andere websites door derde partijen beheerd. Studio Emma kan geen permanente controle op deze sites uitoefenen. Het opnemen van deze links betekent niet dat Studio Emma akkoord gaat met de inhoud en Studio Emma vertegenwoordigt onder geen beding deze derde partij.

5. Copyright

U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiƫren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Studio Emma. Als u materiaal van derden wenst te gebruiken dient u de copyright eigenaar te contacteren. De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten van Studio Emma.

6. Systeem integriteit

U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen.

7. Bevoegde wethouder

Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Brugge.