Bekaert Deslee

Pimcore biedt de mogelijkheid aan partners om bijvoorbeeld hema’s of merken te koppelen aan designs van Bekaert Deslee. Deze exclusieve tool fungeert als een soort virtuele showroom voor hun klanten.

Uitdagingen

BekaertDeslee, met hoofdzetel in Waregem, is wereldleider in matrasstoffen en -hoezen. Als producent verdelen zij hun producten uitsluitend op de B2B-markt. Softwarematig hebben zij SAP, een ERP-systeem waarin alle basisinformatie over hun designs is opgenomen. Om een 360° view van alle collecties te kunnen presenteren aan hun B2B-klanten via hun virtuele showroom, werd de hulp van Studio Emma ingeroepen. 

In SAP staat de basis van al hun designs, maar ontbreekt de mogelijkheid om er bijvoorbeeld ook thema’s of merken aan te koppelen. Om die informatie toch aan hun klanten te kunnen weergeven, hebben ze als het ware een tussenschakel nodig die de informatie transporteert naar BD Cloud. Deze exclusieve tool fungeert als een soort virtuele showroom voor hun klanten.

Daarnaast willen ze ‘pruning’ introduceren. Via dit proces willen ze enerzijds exclusiviteit aan een bepaalde klant kunnen toekennen en anderzijds hun productie afstemmen volgens hun productiesites. Het is immers zo dat niet overal dezelfde machines staan waardoor niet alle designs voor alle locaties mogelijk zijn. Kortom, de grootste uitdaging was ervoor zorgen dat de juiste informatie wordt weergegeven aan de juiste persoon

Oplossingen

Als schakel tussen hun SAP en BD Cloud tool werd Pimcore ingezet. In een eerste fase werd alle informatie uit SAP gebundeld in Pimcore. Daar werd de informatie verrijkt met onder andere het thema, het merk en de collectie. In een tweede fase werd het pruningverhaal ontwikkeld. Hier is een groot analysetraject aan voorafgegaan. Studio Emma heeft zich ingewerkt in de productieprocessen van de klant om zo goed mogelijk alle scenario’s af te dekken. Dit gebeurde onder andere aan de hand van workshops. 
In Pimcore werd nieuwe logica geïmplementeerd die de volledige pruningberekening maakt. BD Cloud haalt vervolgens alle info op in Pimcore en bundelt die volgens type klant. In Pimcore wordt dus bepaald wie wat ziet. Op die manier krijgt bijvoorbeeld een salesverantwoordelijke andere info te zien dan een eindklant. 
Ook de afbeeldingen die in Pimcore werden toegevoegd zijn heel belangrijk. In BD Cloud is immers een tool aanwezig die de stoffen en de designs kan simuleren op een matras. 
Deze nieuwe logica en functionaliteiten waren ook een opportuniteit om te migreren van Pimcore 4 naar Pimcore 5. Onder andere de uitgebreidere importmogelijkheden en de toename van de gebruiksvriendelijkheid waren extra voordelen voor de klant.  De koppeling tussen SAP en Pimcore gebeurt voortaan ook in realtime.

Resultaten

Het resultaat is ditmaal niet zozeer visueel, maar eerder onder de motorkap te zoeken. Pimcore realiseert een volledige automatische import van al hun materialen uit hun SAP. Alles wordt vervolgens daar gelinkt en berekend zodat hun eindconsumer, zijnde BD Cloud, er kan op rekenen dat alles wat uit Pimcore komt correct is. Zij kunnen er dus 100% op vertrouwen dat de info die ze op hun beurt aan de gebruiker weergeven de juiste is zonder dat zij hiervoor nog iets hoeven te ondernemen qua logica in hun systeem. 

Zou een datamanagement systeem de productiviteit binnen je bedrijf maximaliseren of wil je de verwachtingen van je klanten overtreffen? Contacteer ons! Wij zetten graag onze expertise in voor jouw vraag.

 

Projectvoorbeeld Pimcore: Bekaert Deslee